De Tarot van de Eeuwige Zee

Views: 1
Get Embed Code
De Tarot van de Eeuwwige Zee is een tarotspel bestaande uit 366 kaarten. Frappant hoe de tarot overeenkomt met de normale 78 kaarten tellende tarot en dat is geen wonder daar deze is geinspireerd op dezelfde berekening die in handen is van de Hermetic Order of the Golden Dawn. En er zijn 666 interpretatiemogelijkheden, deze tarot hangt samen met het getalsvierkant van de Zon. Ik maak een tarotmandala van 18 kaarten. Deze tarot bestaat uit 6 sets en omdat de stapel kaarten te groot is om te schudden dan maar 6 Keltische Kruizen leggen: een per set. Om de kwaliteit te vergelijken volgt er nog een zevende Keltisch Kruis met de normale tarot. Tot besluit maak ik een tarotmandala van 9 kaarten geinspireerd op het Enneagram waar ik de beurs mee op zou kunnen. En tot slot ga ik in op het maken van deze kaarten.

You need to be a member of Luciferian Research Society to add comments!

Join Luciferian Research Society

Votes: 0
E-mail me when people leave their comments –